CAREER

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด เป็นผู้แทนนำเข้าสารเคมีเกรดวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการ มายาวนานกว่า 30 ปี เราเชื่อว่าบริษัท จะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มจาก "สมาชิก" ในองค์กรก่อน เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างคน และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของ สมาชิกในองค์กรมาเป็นอันดับแรก

เราคือองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้ถึงขีดสุด และพร้อมพัฒนาก้าวไปกับเรา หากคุณรักงานที่ท้าทาย ชอบสิ่งแปลกใหม่ และชอบองค์กรที่อยู่กันอย่างพี่น้องและเท่าเทียม เรายังคงเปิดโอกาสรับผู้สมัครในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกับทีมงานคุณภาพของเรา

Our Value & Our Happiness Trip
Job Vacancies
รายละเอียดของงาน
 • เปิดใบกำกับภาษีขาย จัดทำใบวางบิล
 • ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ  วิเคราะห์ลูกหนี้เกินกำหนด
 • ติดตามสอบถาม กำหนดการรับเงินจากลุกค้า
 • จัดทำใบ Pay in นำเช้คฝากเข้าธนาคาร
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • เช็คเอกสารการส่งสินค้าประจำวันกับพนักงานส่งสินค้า
 • ลงบัญชีรายวันแยกประเทศ คำนวณต้นทุนสินค้า
 • กระทบยอดบัญชีแยกประเภท ตรวจเช็ค Statement ธนาคาร
 • งานธุรการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS Office 2007, Outlook, Photoshop, Ilustrator ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียด รอบคอบ ทักษะในการวางแผนและติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย หรือมีความรู้ด้านเคมี หรือเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน

ตามประสบการณ์

Apply this job
รายละเอียดของงาน
 • จัดสินค้าเตรียมส่งให้ลูกค้าตามบิลที่ออกในแต่ละวัน จากที่โกดังสินค้าของบริษัท
 • ขับรถกระบะบรรทุกขนส่งสินค้าของบริษัท
 • จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามกำหนดของบริษัทฯ ในแต่ละวัน ในสภาพที่เรียบร้อย ครบถ้วนและตรงต่อเวลา
 • รับ-ส่งเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค นำเอกสารให้ลูกค้าเซ้นรับและส้งกลับคืนบริษัทฯ ครบถ้วนสมบูรณ์
 • ช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยของโกดังสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษารถขนส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป, MS Office 2007, Outlook, Photoshop, Ilustrator ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียด รอบคอบ ทักษะในการวางแผนและติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขาย หรือมีความรู้ด้านเคมี หรือเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เงินเดือน

12,000+ บาทขึ้นไป ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์

Apply this job
ติดต่อสมัครงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจิรา ตั้งวิชิตฤกษ์
ตำแหน่ง : Operations Manager
ช่องทางการส่งเอกสารสมัครงาน
E-Mail : admin@apexchemicals.co.th
ไปรษณีย์ : ส่งเอกสารมาที่บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
5/2 โครงการบิสทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
let’s draw your future together
apply now to join our family
Browse
Browse
Our Values
ค่านิยมในการทำงานของเราชาว เอเพกซ์ เคมิเคิล
“เรามองหาบุคลากรคุณภาพที่มีค่านิยมเช่นเดียวกับเรา”
Servant’s Heart
หัวใจของผู้ให้
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
 • มุ่งมั่นในการให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
 • เสียสละเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมก่อนเสมอ
 • รักการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
Innovator’s Mind
ปัญญาของนักประดิษฐ์
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 • มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานของตนและส่วนรวมอยู่เสมอ
 • กล้าที่จะคิดต่าง และ ทำสิ่งใหม่
 • วางแผน ไตร่ตรอง ละเอียดรอบคอบ และหมั่นตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ
Fighter’s Spirit
สปิริตของนักรบ
 • มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่ง
 • กล้าหาญ
 • เข้มแข็งและอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • คิดจริง ทำจริง