5 P / 10 P / 15 P
Multi position stirrers, Without heating
เครื่องกวนสารแบบหลายตำแหน่ง

ชนิดไม่ให้ความร้อน (without heating)

Category LabQuest
Features
  • เครื่องกวนสารละบายแบบหลายตำแหน่ง (5, 10, 15 ตำแหน่ง) มาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วในการกวน
  • เป็นแบบชนิดไม่ให้ความร้อน (without heating)
  • ช่วยควบคุมให้แท่งแม่เหล็กกวนสารไม่เลื่อนหลุดออกจากศูนย์กลาง
  • การกระจายอุณหภูมิทั่วถึงและเท่ากัน
  • หน้าจอแสดงผลแบบ Digital สามารถตั้งค่าความเร็วและเวลาที่แตกต่างกันได้ง่ายดาย
  • การตั้งค่าเวลาที่ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 999 นาที
  • ช่วงความเร็วรอบในการปั่น : 300 - 1,500 รอบต่อนาที
  • ยางที่ฐานของเครื่องแข็งแรง สามารถป้องกันการลื่นไหลได้
  • เครื่องทำความร้อนแบบกันน้ำ มาพร้อมกับตัวตัดกระแสไฟ
Note :

ท่านสามารถอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ ของสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

Download Brochure : Multi position stirrers without heating

Product CodeDimension (WxDxH) mm Stirring positions Speed (rpm) Max capacity
100MS000515000562 x 136 x 7551,5002
100MS001015000565 x 196 x 75101,5004
100MS001515000568 x 282 x 76151,5006