3198
Silica triangles on nichrome (translucent)
ซิลิกา ไตรแองเกิล บนลวดนิโครม

Silica triangles on nichrome (translucent)

Category Quartz Ware
Features
  • มีความแข็งแรงทนทาน
  • รูปร่าง สมส่วน สวยงาม
  • Triangle มักใช้สำหรับตึงเบ้าเคลือบเมื่อเผาด้วยเปลวไฟจากตะเกียงบุนเซ็น**
Product CodeCapacity ml Quantity Per Case
31980071510
31980092510
31980125010
3198015805