3190
Crucibles, without lid
ถ้วยครูซิเบิล เนื้อแก้วควอทซ์ แบบไม่มีฝาปิด

Crucibles, without lid

Category Quartz Ware
Features
  • มีความแข็งแรง ทนทานต่อสารเคมีชนิดต่างๆได้ดี
  • นิยมใช้ในการทดลองที่มีอุณหภูมิสูงๆ
  • มีอายุการใช้งานที่นาน
Product CodeApprox Capacity ml Approx O.D. x Height mm Quantity Per Case
31900071540 x 2610
31900092547 x 3010
31900125057 x 3510
31900158069 x 4510
319001815080 x 545