5420
Kjeldahl Flasks
ขวดเจดาห์ล หรือ ขวดย่อยโปรตีน

Round Bottom, Long Neck

Category Flasks
Features
  • ขวดถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการคำนวณปริมาณไนโตรเจนหรือโปรตีนตามวิธี Kjeldahl
  • ลักษณะของคอขวดมีความแข็งแรงมากขึ้นและมีความพอดีกับจุกปิดมากขึ้น
Product CodeCapacity (ml) Approx O.D. x Height (mm) Qty Per Case
54200061030 x 18010
54200103040 x 18010
542001610061 x 21010
542002230080 x 29810
5420024500100 x 32510
5420028800113 x 37510