4330
Reaction Flask, Wide Mouth
ฟลาสก์สำหรับทำปฏิกิริยา

With Flat Flange 100 mm I.D., 150 mm O.D.

Category Flasks
Features
  • ตัวขวดมีรูปร่างกลม คอขวดมีเส้นผ่านศูนย์ประมาณ 100 มิลลิเมตร
  • ด้านบนของขวดนั้นทำมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะสามารถปิดฝาได้ดีและป้องกันการรั่วไหล
Product CodeCapacity (ml) Approx Height (mm) Quantity Per Case
43300291,0001702
43300302,0002052
43300335,0002602
433003810,0003351
433004020,0004001
related products
view all