3180
Evaporating Dishes
ถ้วยระเหยสาร

Flat Bottom, With Pour Out

Category Dishes
Features
  • ผลิตจากแก้ว Borosilicate 3.3
  • มีความทนทานต่อสารเคมีสูง
  • มีความทนทานต่อสภาวะแปรผันของอุณหภูมิ
  • บริเวณปากถ้วยแก้วมีจงอย ง่ายต่อการเทสาร
  • สามารถนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ sterilization ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียก
  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเป็นประจำ
Remark
* Not as per DIN Standards
Product CodeApprox O.D. x Height (mm) Approx Capacity (ml) Quantity Per Case
318000640 x 181010
318000750 x 251510
3180A1160 x 30 4510
318001370 x 356010
318001580 x 45 9010
3180A1895 x 5517010
3180A22115 x 65 32010
3180025140 x 8060010
3180044190 x 1001,50010
3180A30230 x 130 2,50010
3180072*80 x 4512510
3180078*105 x 5529010
3180081*150 x 8085510
3180087*200 x 1001,7908