literature center

เอเพกซ์ เคมิเคิล เป็นผู้นำเข้าแบรนด์ผู้ผลิตสารเคมี วัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์สำหรับห้องปฎิบัติการ หลากหลายแบรนด์เพื่อให้บริการสนับสนุนงานวิเคราะห์ของห้องแล็บของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละแบรนด์ผู้ผลิตที่เราเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายได้จาก Literature Center นี้

หากท่านต้องการเอกสารในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าโดย Email: info@apexchemicals.co.th

Brand Catalogues
แค็ตตาล็อกสินค้าประจำปีของแต่ละแบรนด์
Fisher Chemical Solvents Application Guide

The Resources You Need, When You Need Them

Product Catalogue

( Honeywell )

สารเคมีคุณภาพสูง (High-Quality Product) และ Reagent สำหรับการวิเคราะห์ (Analytical Reagents)

Catalog-Spex Certiprep 2020

New Catalog-Spex Certiprep 2020 for Inorganic Group

Fisher BioReagents Catalogue

( Fisher BioReagent )

Fisher Chemical Catalogue 2012-2013

( Fisher Chemical )

Product Catalogue

( Honeywell )

สารเคมีคุณภาพสูง (High-Quality Product) และ Reagent สำหรับการวิเคราะห์ (Analytical reagents)

Industry Specific Catalogues
แค็ตตาล็อกสินค้าแยกตามประเภทอุตสาหกรรม
High-Throughput Screening & Fragment Libraries

Increasing success rates in your drug discovery research

The search for bioactive molecules in early-stage drug discovery using rapid compound screening and fragment-based design should not be like looking for a needle in a haystack.

A Constant flow of innovation "Battery Technology"

All batteries are made up of three major components: a negative electrode (Anode), a positive electrode (cathode), and an electrolyte, a substance that reacts chemically with the anode and cathode. Metals, metal oxides, and solvents are all essential in battery production. Thermo Fisher Scientific offers a range of quality products to support battery research and manufacturing.

Analytical and testing solutions for the petrochemical industry

High-purity reagents, acids, and solvents for oil and gas testing and analysis

5,000 chemicals produced in ISO 9001:2015-compliant facilities. Available in a range of purity grades

SAMCHUN NANO MATERIALS

สารเคมีกลุ่มวัสดุนาโนสำหรับการวิเคราะห์เชิง Innovative

SAMCHUN FINE CHEMICAL

สารเคมีสำหรับกลุ่มงานวิเคราะห์ทางเคมี

SAMCHUN BIO PRODUCTS

สารเคมีสำหรับกลุ่มงานวิเคราะห์ทางชีววิทยา

Literature & Brochures
สื่อสิ่งพิมพ์/ โบรชัวร์แนะนำสินค้า
Pesticide Standard Brochure

โซลูชั่นที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ สารจัดการศัตรูพืช อาหารและสิ่งแวดล้อม

สารตกค้างจากสารเคมีที่เป็นพิษ เช่น สารกำจัดศัตรูพืชเหล่านี้จะอยู่ในอากาศ น้ำ หรืออาหาร กลุ่มสารมาตรฐานวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชของเราช่วยให้คุณตรวจสอบคุณภาพดิน น้ำ และอาหารได้อย่างแม่นยำ ตามระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศได้อย่างมั่นใจ

Pharmaffiliates Brand Company Introduction

โบรชัวแนะนำบริษัท Pharmaffiliates ไปเรียนรู้และทำความรู้จักความเป็นมาของแบรนด์ผู้ผลิตสารมาตฐานชั้นนำจากอินเดีย

Thermo Scientific Palladium Products

The Thermo Scientific portfolio of palladium products can be used in a wide range of applications, from emission control and electronics to dentistry and medicine. New applications are currently in development, including as a component in fuel cell technology and in the removal of toxins and carcinogens in groundwater.

Organometallics

Organometallics are among the most widely used compounds in modern organic chemistry. With diverse applications ranging from homogenous catalysts to stoichiometric reagents, they continue to play a vital role in today’s chemical research and industry.

Thermo Scientific High-Throughput Screening & Fragment Libraries

The search for bioactive molecules in early-stage drug discovery using rapid compound screening and fragment-based design should not be like looking for a needle in a haystack. The collection is widely recognized for its market-leading diversity and quality. A highly diverse library of compounds that have the right chemical properties is much more likely to provide successful results than larger less diverse libraries with less suitable chemical properties.

 

Organosilanes

Organosilanes are widely used in organic chemistry, particularly as protecting groups1,2, derivatization reagents3, reducing agents4, and synthetic intermediates. The extensive Thermo Scientific portfolio has been developed to facilitate all of these applications.

Technical Paper
เอกสารบทความทางเทคนิคและงานวิจัยเชิงวิชาการ
Zeolite