Literature & Brochures
สื่อสิ่งพิมพ์/ โบรชัวร์แนะนำสินค้า
Multi position stirrers with / without heating

เครื่องกวนสารละลายแบบหลายตำแหน่ง

LabQuest-Vortex Mixers

เครื่องผสมสาร ให้พลังเขย่าสารแบบทรงพลัง มีระบบถ่วงน้ำหนักเพื่อรักษาความสมดุลของตัวเครื่อง ไม่มีเสียงรบกวน มอเตอร์เป็นชนิดไร้แปรงถ่าน

LabQuest-Tube Rotator

เครื่องหมุนหลอดทดลอง มีความแข็งแรง กะทัดรัด เป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านมีอายุการใช้งานยาวนาน เหมาะกับงานผสมตัวอย่างเลือด

LabQuest-Tube Roller

เครื่องเขย่าหมุนหลอดทดลอง/ผสมสาร ตอบโจทย์การใช้งานในห้องLabได้เป็นอย่างดี เครื่องติดตั้งง่ายและถอดออกง่าย ใช้ได้กับทุกขนาดของหลอดทดลอง

LabQuest-Shakers

เครื่องเขย่า มอเตอร์เป็นแบบไม่แปรงถ่านมีเคลื่อนไหวแนวเส้นตรง ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้น

LabQuest-Multi Tube Vortexers

เครื่องเขย่าสาร มีระบบถ่วงน้ำหนักเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการใช้งาน ไม่มีเสียงรบกวน

LabQuest-Motorless Magnetic Stirrers

เครื่องกวนสารละลาย ชนิดไม่มีมอเตอร์ ตัวเครื่องบางเบาไม่มีการเคลื่อนไหวหรือสั่น ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี 

LabQuest-Micro Centrifuge

เครื่องMicro-Centrifuge ออกแบบด้วยระบบแอโรไดนามิคขั้นสูงช่วยลดแรงเสียดทานและลดเสียงรบกวนในการทำงาน มีระบบความปลอดภัยสูง

LabQuest-Magnetic Hot Plate Stirrers

แท่นวาง ผลิตจากแก้วเซรามิกชนิดคริสตัลนาโน สามารถต้านทานความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและทนการกัดกร่อนของสารได้เป็นอย่างดี