CAREER

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด เป็นผู้แทนนำเข้าสารเคมีเกรดวิเคราะห์ที่ใช้ในห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการ มายาวนานกว่า 30 ปี เราเชื่อว่าบริษัท จะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มจาก "สมาชิก" ในองค์กรก่อน เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาการสร้างคน และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของ สมาชิกในองค์กรมาเป็นอันดับแรก

เราคือองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กรแสดงศักยภาพของตนเองออกมาได้ถึงขีดสุด และพร้อมพัฒนาก้าวไปกับเรา หากคุณรักงานที่ท้าทาย ชอบสิ่งแปลกใหม่ และชอบองค์กรที่อยู่กันอย่างพี่น้องและเท่าเทียม เรายังคงเปิดโอกาสรับผู้สมัครในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเข้าร่วมกับทีมงานคุณภาพของเรา

Our Value & Our Happiness Trip
Job Vacancies
รายละเอียดของงาน

 

1. นำเสนอขายสารเคมีเกรดวิเคราะห์ เคมีแล็บ Analytical Reagents, สารมาตรฐานทดสอบทางเคมีและกายภาพ เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องวิจัย  

2. ค้นหาลูกค้าเป้าหมายและติดต่อโรงงานยา มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม แล็บเซอร์วิส และสถานที่ราชการอื่นๆ ที่มีการวิเคราะห์ใช้สารเคมีในห้องทดลอง และห้องวิจัย  

3. นำเสนอสินค้า จัดทำใบเสนอราคา เอกสารงานประมูลราชการ เพื่อปิดการขายให้ได้ตามเป้าหมาย  

4. ติดตามการส่งสินค้าและออเดอร์ของลูกค้าอย่างไกล้ชิด  

5. จัดทำรายงานประมาณการยอดขาย Sales pipeline analysis และวิเคราะห์ demand planning ของ Key Account เพื่อทำการวางแผนสต็อคสินค้า

6. บริหารจัดการรับข้อร้องเรียน และแก้ไขปัญหาการใช้งานสินค้าให้กับลูกค้า 7. ให้คำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ และแนะนำการใช้งานให้เหมาะสมกับวิธีวิเคราะห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (Organic chemistry), สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (Materials Science)

2. หากประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 1-2 ปี และเคยทำงานในห้องปฏิบัติการมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความอดทนสูง มองโลกในแง่บวก มีความมุ่งมั่นที่จะปิดการขายให้ได้

4. รักการขายและบริการลูกค้า บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี

5. มีความรู้ภาษาอังกฤษและสามารถใช้สื่อสารได้เป็นอย่างดี

6. มีทักษะคอมพิวเตอร์ และใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

7. ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

 

หากสนใจสามารถส่ง Resume สมัครได้ ???? Email: hr@apexchemicals.co.th
หรือสมัครผ่าน Jobthai : https://www.jobthai.com/th/job/1095235

???? ติดต่อ คุณเฉลิมรัฐ เกิดลอย หรือคุณพิชุตา สัมผัสสุข

???? Tel: 02-038-9999 ต่อ 409, 402

เงินเดือน

ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์

Apply this job
รายละเอียดของงาน

 

1.  รับโทรศัพท์  ให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ สารเคมี เครื่องแก้ว และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการให้เหมาะกับการวิเคราะห์หรือการใช้งานของลูกค้า  

2.  เทียบสเป็คสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา  ออกใบรับคำสั่งขาย  จัดทำเอกสารประกอบการส่งสินค้า จัดทำเอกสารประกอบงานประมูล

3.  ประสานงานตอบคำถาม/ติดต่อลูกค้าในทุกช่องทางสื่อสารของบริษัท  (โทรศัพท์, Line OA, E-mail, Fax,    website, facebook)

4.  ประสานงานกับทีมขาย แจ้งสถานะสินค้าคงคลังให้ทีมขายและลูกค้าทราบ

5.  จองคิวรถสินค้านำส่งลูกค้าตามกำหนด

6.  บริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า  การรับคืน การเปลี่ยนสินค้า

7.  ติดตามสอบถามความพึงพอใจการใช้งานสินค้าและบริการของบริษัท

8.  ร่วมจัดทำ customer satisfaction survey

9.  อัพเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าและข้อมูลบริษัทขึ้นเว็บไซต์  

10.  งานเบ็ดเตล็ดอื่น เอกสารธุรการสำนักงานทั่วไป

11.  ทำงาน จ-ศ 8.00-17.40 น.

 

** บริษัทฯ กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงกระบวนวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบริการลูกค้า
เรามองหาคนที่มีความคิดสร้างสรรค์  รักการทำงานเป็นทีม  ใจเปิดกว้างในการทำงาน cross-functional เพื่อเฟ้นหาระบบ
ขั้นตอนวิธีการทำงานที่ให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุด  และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้  งานนี้อาจเหมาะสำหรับคุณ

หากคุณรักที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมี  เครื่องมือวิเคราะห์งานเคมีในห้องปฏิบัติการ มุ่งมั่นในการพัฒนาการการให้บริการให้เป็นเลิศ
ชอบพัฒนาระเบียบ ขั้นตอนวิธีการทำงาน และ อยากเป็นส่วนร่วมของการนำระบบใหม่ๆเข้ามาใช้ในบริษัทฯ  

คุณสมบัติผู้สมัคร


1.  ไม่จำกัดเพศ
2.  ปริญญาตรี  สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์  เคมี/ ชีวเคมี/ ไบโอเทคโนโลยี หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.  มีประสบการณ์ในการทำงานประสานงานขาย หรืองานบริการดูแลลูกค้าอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4.  รักการเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมี เพราะคุณต้องเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำการเลือกสารเบื้องต้นกับลูกค้าได้
5.  สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel, Outlook, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
6.  เป็นคนมีความละเอียดสูง รักงานเอกสาร รักการพูดคุยกับลูกค้า
7.  มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถเมล์ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้

หากสนใจสามารถส่ง Resume สมัครได้ที่ ???? Email: hr@apexchemicals.co.th
หรือสมัครผ่าน Jobthai : https://www.jobthai.com/th/job/489189

???? ติดต่อ คุณพิชุตา สัมผัสสุข ???? Tel: 02-038-9999 ต่อ 402

เงินเดือน

ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์

Apply this job
รายละเอียดของงาน

1.  ประสานงานในการดำเนินงานรับสินค้าเข้า - การเบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ รวมถึงแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า

2.  มีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าและบริหารงานสต็อคสินค้าให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเรียบร้อยดูแลจัดการคลังสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโบบายบริษัทฯ

3.  บันทึกยอดStock สินค้า, Material & Packaging, สต๊อคสินค้าคงค้างเพื่อการจัดส่ง, ทำการตรวจนับสต๊อค และ บันทึกผลตรวจนับตรวจสอบสินค้าในความดูแลให้ถูกต้องตรงตามจำนวน และจัดทำรายงานสรุปผลการนับสต็อค

4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรายงานปริมาณพื้นที่จัดเก็บคงเหลือ รวมถึงแจ้งเตือนในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ

5.  ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบเอกสารการรับ /จ่าย และการอนุมัติเอกสาร เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.  รวบรวมปัญหาประจำวันวิเคราะห์ข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน

7.  รับผิดชอบ การพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า โลเคชั่นบาร์โค้ด และป้ายต่างๆที่ใช้ในคลังสินค้า

8.  รับผิดชอบปิดออเดอร์เพื่อนำส่ง และจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดส่งสินค้า เช่น  Invoice/COA/MSDS/เอกสารผ่านด่าน/ฉลากกำกับพิเศษ เป็นต้น

9.  ดูแลและบันทึก สินค้ารับคืนเข้าคลังฯ หรือ ส่งคืนผู้ขาย, บันทึกการโอนย้ายสินค้า, ขบวนการ NCR(สินค้าไม่ได้มาตรฐาน), สินค้าจอง

10.  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการโลจิสติกส์, บริหารอุตสาหกรรม หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. มีประสบการณ์ด้านงานจัดการและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างน้อย 3 ปี

3. มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) และระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

4. มีทักษะด้านการวางแผน การควบคุม และการตรวจสอบ

5. มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และรับผิดชอบในงาน

6. มีความละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์ในการทำงาน

7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

8. มีความเป็นผู้นำสามารถริเริ่มและสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

9. ชอบเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา

หากสนใจสามารถส่ง Resume สมัครได้ ???? Email: hr@apexchemicals.co.th
หรือสมัครผ่าน Jobthai : https://www.jobthai.com/th/job/855345

???? ติดต่อ คุณเฉลิมรัฐ เกิดลอย หรือคุณพิชุตา สัมผัสสุข ???? Tel: 02-038-9999 ต่อ 409, 402

เงินเดือน

ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์

Apply this job
ติดต่อสมัครงาน
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจิรา ตั้งวิชิตฤกษ์
ตำแหน่ง : Operations Manager
ช่องทางการส่งเอกสารสมัครงาน
E-Mail : admin@apexchemicals.co.th
ไปรษณีย์ : ส่งเอกสารมาที่บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
2034/87 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
let’s draw your future together
apply now to join our family
Browse
Browse
Our Values
ค่านิยมในการทำงานของเราชาว เอเพกซ์ เคมิเคิล
“เรามองหาบุคลากรคุณภาพที่มีค่านิยมเช่นเดียวกับเรา”
Servant’s Heart
หัวใจของผู้ให้
 • ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ
 • มุ่งมั่นในการให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
 • เสียสละเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมก่อนเสมอ
 • รักการทำงานเป็นทีม ความสามัคคี
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
Innovator’s Mind
ปัญญาของนักประดิษฐ์
 • มีความริเริ่มสร้างสรรค์
 • มุ่งมั่นพัฒนาการทำงานของตนและส่วนรวมอยู่เสมอ
 • กล้าที่จะคิดต่าง และ ทำสิ่งใหม่
 • วางแผน ไตร่ตรอง ละเอียดรอบคอบ และหมั่นตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ
Fighter’s Spirit
สปิริตของนักรบ
 • มุ่งมั่นที่จะเป็นที่หนึ่ง
 • กล้าหาญ
 • เข้มแข็งและอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
 • คิดจริง ทำจริง