Filtration Assembly จากแบรนด์ BOROSIL ราคาสุดคุ้ม! วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 61 เท่านั้น

 

Filtration Assembly : ชุดกรองสารละลาย

ชุดกรองสารละลาย สำหรับกรองสารละลายเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) ในงานวิเคราะห์ด้วยเทคนิค HPLC (HPLC Mobile Phase Filtration) หรืองานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (Analysis of Particulate / laboratory micro-filtration) 

การนำสารละลายมากรองก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์กับเครื่องมือต่อไปนั้น จะช่วยรักษาอายุการใช้งานของเครื่อง HPLC ได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดโอกาสที่เครื่องมือวิเคราะห์จะเสียหาย ช่วยยืดอายุการใช้งานของคอลัมน์ ปั๊มและวาล์ว 

และที่สำคัญที่สุด คือ ช่วยให้เครื่องมือวิเคราะห์ สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

คุณสมบัติของ ชุดกรองสารละลาย ของ BOROSIL

  • ทำจากแก้ว Borosilicate 100% มีความแข็งแรง ทนทาน
  • คีมหนีบกรวยกรอง (Spring Clamp) ทำจากอะลูมิเนียมอะโนไดส์ ป้องกันการเกิดสนิม
  • พื้นที่ผิวการกรอง (Filter Size) ขนาด 47 mm
  • ความจุกรวยกรอง (Funnel Capacity) ปริมาตร 300 ml
  • ความจุฟลาสก์ (Flask Capacity) มั้ทั้งขนาด 500 ml / 1L และ 2L 
  • ** มี Spare Part ขายแยกได้ทุกชิ้น **

 █ ▌  Download : Promotion Filtration Assembly   ▌█

 

5350 - 47mm - Filtration Assembly, For HPLC 

             ชุดกรองสารละลาย เฟสเคลื่อนที่สำหรับงานวิเคราะห์ HPLC

 

5360 - 47mm - Filtration Assembly, For Microbiological Analysis

            ชุดกรองสารละลาย สำหรับงานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา, มีจุกฝาปิดซิลิโคน

<=