Literature
Brand Catalogues
แค็ตตาล็อกสินค้าประจำปีของแต่ละแบรนด์
Borosil

แบรนด์เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์และเครื่องแก้ววัดปริมาตรสำหรับห้องปฏิบัติการ มาตรฐาน ISO/IEC17025

Literature & Brochures
สื่อสิ่งพิมพ์/ โบรชัวร์แนะนำสินค้า
QuartzWare

(BOROSIL)

เครื่องแก้วควอทซ์

Screw Cap Bottle / Reagent Bottle

(BOROSIL)

ขวดเก็บสารเคมี

Petri Dishes

(BOROSIL)

จานเพาะเชื้อ สำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ทางชีววิทยา

Filtration Assembly (BOROSIL)

(BOROSIL)

ชุดกรองสำหรับเทคนิควิเคราะห์โดย HPLC และการวิเคราะห์ทาง Microbiological

Calibrated Glassware

(BOROSIL)

เครื่องแก้ววัดปริมาตร มาตรฐาน DIN, ISO, ASTM มีให้เลือกใช้ทั้ง Class A และ Class B