Literature
Brand Catalogues
แค็ตตาล็อกสินค้าประจำปีของแต่ละแบรนด์
Catalog-Spex Certiprep 2020

New Catalog-Spex Certiprep 2020 for Inorganic Group

SPEX Certiprep 2020 : Organic

แบรนด์ที่ได้รับการรับรองด้านสารมาตรฐานอ้างอิง (CRMs) ครอบคลุมงานวิเคราะห์เทคนิคด้าน Organics เช่น GC/MS เป็นต้น

Literature & Brochures
สื่อสิ่งพิมพ์/ โบรชัวร์แนะนำสินค้า
SPEX Certiprep

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของSPEX Certiprep สารมาตรฐานวิเคราะห์สิ่งปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ไวน์

SPEX Certiprep

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของSPEX Certiprep สารมาตรฐานระเหยง่ายปานกลาง ชนิดตัวเดียวและมากกว่า 1 ชนิดขึ้นไป สำหรับเครื่อง GC และ GC-MS (76 Mix) 

SPEX Certiprep

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของSPEX Certiprep ตัวทำละลายที่หลงเหลืออยู่ USP <467>

SPEX Certiprep

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของSPEX Certiprep สารมาตรฐานวิเคราะห์สำหรับ USP <232>, <233> และธาตุปนเปื้อน

SPEX Certiprep

คำอธิบายเกี่ยวกับใบรับรองสินค้าของ SPEX Certiprep

SPEX Certiprep

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของSPEX Certiprep สารมาตรฐานชนิดใหม่โดยเครื่อง ICP, ICP-MS และ LC-ICP-MS แบบสารตัวเดียวและสารผสมสองตัว