Brand Profile

 

“ Our new Research Chemicals offering is much more than a wide range of in-house

manufactured products and world leading brands, it includes a specialized range of

custom services and a promise to support our customers whenever they need it.”

 

Honeywell Riedel-de Haën™   แบรนด์ผู้นำกลุ่มสารละลายความบริสุทธิ์สูง (High Purity Solvents) จากประเทศเยอรมัน เป็นกลุ่มสารเคมีสำหรับใช้ในงานเทคนิควิเคราะห์เฉพาะทาง รวมถึงงานวิเคราะห์ทั่วไป ในห้องปฏิบัติการ

 

Honeywell Riedel-de Haën™   เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทเครือ Honeywell International Inc. ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทใหญ่ สัญชาติอเมริกา  ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ (Commercial Products), ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภค-บริโภค (Consumer Products), การบริการด้านวิศวกรรม (Engineering Services) และระบบการบิน (Aerospace Systems) ซึ่งให้บริการกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ภาคเอกชน ไปจนถึงบริษัทฯ เอกชนขนาดใหญ่และรัฐบาล  มีรายได้กว่า  40.534 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลปี 2017) จึงทำให้เป็นกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ติดอันดับที่ 77 ใน Fortune 100 (การจัดอันดับบริษัทสัญชาติอเมริกันที่มีมูลค่ายอดขายสูงสุด 100 อันดับแรกโดยนิตยสาร Fortune)

 

Honeywell : Headquarters in New Jersey

Honeywell : Headquarters in New Jersey

 

Honeywell ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (ข้อกำหนดในการบริหารจัดการคุณภาพ), ISO 14001 (ข้อกำหนดสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) และ IATF 16949:2016 (ข้อกำหนดด้านระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) ในอุตสาหกรรมยานยนต์)

 

 

4 กลุ่มธุรกิจหลักของ  Honeywell International Inc.

       1. Honeywell Aerospace

       2. Home and Building Technologies (HBT)

       3. Safety and Productivity Solutions (SPS)

       4. Honeywell Performance Materials and Technologies

 

กลุ่มธุรกิจในเครือ Honeywell International Inc.

 

 

Honeywell Research Chemicals ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่ทำให้  Honeywell  เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมทั่วโลก ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงศูนย์กระจายสินค้า เครือข่ายและผู้แทนจำหน่ายทั่วโลก

 

Honeywell Riedel-de Haën™ - High Purity Solvents

เป็นแบรนด์ที่มีความโดดเด่นในสารเคมี กลุ่ม Chromatography Solvents หรือสารละลายความบริสุทธิ์สูงสำหรับงานวิเคราะห์ทางด้านโครมาโตกราฟี มีให้เลือกใช้หลากหลายกลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้รับการออกแบบเฉพาะตามความต้องการของแต่ละวิธีการวิเคราะห์ และเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจง เช่น งานวิเคราะห์โดยเครื่อง LC-MS, UHPLC, GC-Headspace และ GC เป็นต้นและเหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย

 

 

กลุ่มสารละลายของ Honeywell Riedel-de Haën™  แบ่งได้ 4  กลุ่ม ตามลักษณะการใช้งาน ได้ดังนี้

 

1. Anhydrous Solvents

 

     

     กลุ่มสารละลายที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานวิเคราะห์ที่ไวต่อความชื้น (moisture-sensitive) รวมไปถึง การสังเคราะห์สารอินทรีย์ (Organic synthesis) โลหะอินทรีย์ (Organometallic), โอลิโกนิวคลีโอไทด์ (Oligonucleotide) และงานด้านเคมีเชิงกล (Combination Chemistry)

     มีค่า Water content < 10ppm to < 50ppm  โดยมีสารตกค้างต่ำ (low Residue)   ทำให้นักเคมีไม่จำเป็นต้องเพิ่มขั้นตอนในการทำให้สารละลายมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น(Extra purification) และทำให้สารละลายมีปริมาณน้ำต่ำเป็นพิเศษ (Drying steps)

ตัวอย่างสารเคมีกลุ่ม Anhydrous

 ● 34943-1L       Dimethyl sulfoxide puriss p.a., dried, 0.02% water 

 ● 34939-2.5L    Toluene dried, (max 0.001% H2O) ACS reagent

 

2. Chromasolv™ - Solvents for High Purity Applications

" เป็นกลุ่มสินค้าเด่นและขายดีมากทั่วโลก  สารกลุ่มนี้มักจะถูกเรียกว่าเป็นกลุ่ม  CHROMASOLV™  ซึ่งใช้กับงานวิเคราะห์ขั้นสูงดังกล่าว "

     กลุ่มสารละลายความบริสุทธิ์สูง สำหรับงานวิเคราะห์ต่างๆ เช่น  เทคนิคการแยกสารและตรวจวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับตัวอย่างที่เป็นของเหลว (Liquid Chromatography; LC), เทคนิคที่ใช้ในการแยกสารโดยมีเฟสเคลื่อนที่เป็นแก๊ส (Gas Chromatography), การตรวจวัดปริมาณแสงและค่า intensity ในช่วงแสงต่างๆ (Spectrophotometry)  และ การวิเคราะห์สารฆ่าแมลงตกค้าง (Pesticide Residue analysis)  

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีความบริสุทธิ์สูงมาก, มีความเสถียร และสินค้ามีคุณภาพความสม่ำเสมอ ทุกล็อตการผลิต
 • ได้รับการรับรองความบริสุทธิ์ตรงตามมาตรฐาน ACS (American Chemical Society)
 • บรรจุภัณฑ์ มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ : 1L, 2.5L, 2L, 1L, 500ml, 250ml, 235ml, 100ml, 15ml

    สารละลายความบริสุทธิ์สูงกลุ่มนี้ ยังแบ่งออกได้เป็นอีก 4 เกรด โดยแต่ละกลุ่มแบ่งตามความบริสุทธิ์และคุณสมบัติเฉพาะ รวมถึงการใช้งานด้านเฉพาะต่างๆ ซึ่งได้แก่

 1. HPLC
 2. HPLC Gradient
 3. GC and GC Headspace
 4. LC-MS and UHPLC

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับคุณสมบัติของสารกลุ่มนี้ได้ที่ Product Range : Chromasolv™

 

3. TraceSELECT™ Solvents

 

         

       กลุ่มสารละลายที่มีโลหะเจือปนต่ำมาก (Trace and low-metal content analysis), ปริมาณน้ำต่ำ (Water content)

 • สำหรับใช้ในงานด้าน HPLC, ICP-MS และ LC-ICP
 • มักนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในงานสิ่งแวดล้อม (Environment) และ อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)

 

4. Pharmacopeia Solvents 

 

สารละลายที่ออกแบบมาเพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดทางเภสัชกรรม ที่หลากหลาย ที่กำหนดขึ้นในแต่ละประเทศหรือทวีปนั้นๆ หรือ สารละลายที่ใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมยาที่ผลิตตามข้อกำหนดทางเภสัชกรรม โดยสารละลายกลุ่มนี้มีเกรดหลากหลายให้เลือกใช้  ดังตัวอย่างสารเคมีต่อไปนี้

ตัวอย่างสารเคมีกลุ่ม Pharmacopeia Solvents 

 • 24201-2.5L   Acetone puriss, meet analytical specification of Ph.Eur., BP,NF, ≥99% (GC)
 • 32213-1L      Methanol puriss. p.a., ACS Reagent reag. ISO, reag. Ph.Eur., ≥99.8% (GC)

 

จนถึงปัจจุบันนี้  Honeywell Riedel-de Haën™   ยังคงมีความมุ่งมั่นในการผลิตและนำเสนอผลิตภัณฑ์สารละลายความบริสุทธิ์สูง คุณภาพพรีเมียม ออกมาอย่างหลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมนวัตกรรมการวิเคราะห์ทางเคมีที่ทันสมัยในยุคปัจจุบันและอนาคต ยิ่งไปกว่านั้นยังคอยพัฒนาการบริการต่างๆให้ทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสารตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า มีศูนย์กระจายสินค้าที่ทันสมัย และมีเครือข่ายพันธมิตรที่กว้างขวางทั่วโลก

 

Sample COA / ตัวอย่าง เอกสารรับรองผลค่าการวิเคราะห์

 1. Brand : ชื่อแบรนด์สินค้า Honeywell Riedel-de Haën™
 2. Product Code : รหัสสินค้า
 3. Lot No. : ล็อตสินค้า
 4. Production Date : วันผลิต
 5. Best before : หรือ recommended retest / min. shelf date วันที่แนะนำให้ทดสอบสารซ้ำเพื่อตรวจสอบความเสถียรและคุณภาพของสารอีกครั้ง (ไม่ใช่วันหมดอายุ)
 6. Product Name : ชื่อสินค้า
 7. Assay : รายงานค่าความบริสุทธิ์
 8. Parameter : ค่าพารามิเตอร์ กว่า 20 ค่า