How to order
ช่องทางการติดต่อและสั่งซื้อสินค้า
ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามสินค้าหรือต้องการคำแนะนำต่างๆได้จากช่องทางดังต่อไปนี้
วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทรศัพท์ :
02-038-9999
 • ฝ่ายบริการลูกค้า Ext. 204-206
 • ฝ่ายบริการร้านค้า Ext. 207-208
แฟกซ์ :
02-038-9999 (อัตโนมัติ 24 ชม.)
อีเมล์ :
Line :
@ApexChemicals
เว็บไซต์ :
www.apexchemicals.co.th (เมนู Get Quote)
ติดต่อพนักงานขายที่ดูแลในพื้นที่ของท่าน
วิธีการขอใบเสนอราคา

ในกรณีที่ท่านต้องการขอใบเสนอราคาสินค้าจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถส่งข้อมูลหรือติดต่อเข้ามาขอใบเสนอราคาได้ตามช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวกที่ได้ให้ไว้ข้างต้น ทางบริษัทฯ มีสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ที่เราเป็นผู้นำเข้าเอง ในการขอใบเสนอราคา โปรดแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการพร้อมรายละเอียดดังนี้ เพื่อให้ทางเราจัดทำใบเสนอราคาให้ท่านได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลประกอบการขอใบเสนอราคา
โปรดระบุข้อมูลสินค้าที่ท่านต้องการทราบราคาและข้อมูลการติดต่อของท่านดังรายละเอียดต่อไปนี้
a. ข้อมูลสินค้า
1. รหัสสินค้า
2. ชื่อสินค้า
3. ขนาดบรรจุภัณฑ์
4. ยี่ห้อ
5. จำนวน
6. ลักษณะการนำสารเคมีไปใช้งาน / ชนิดของเครื่องมือวิเคราะห์
b. ข้อมูลผู้ติดต่อ
บุคคลธรรมดา
1. ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ
2. เบอร์โทรศัพท์
3. E-mail
4. ที่อยู่จัดส่งสินค้า
นิติบุคคล
1. ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ
2. ตำแหน่ง
3. ชื่อและที่อยู่บริษัทหรือองค์กร
4. เบอร์โทรศัพท์
5. E-mail
เมื่อทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำใบเสนอราคาให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่งใบเสนอราคาไปยัง E-mail หรือ Fax ที่ท่านได้ให้ข้อมูลกับเราไว้
วิธีการสั่งซื้อ
ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ ตามช่องทางการติดต่อและสั่งซื้อสินค้า ที่ระบุไว้ เพื่อความรวดเร็วในการสั่งซื้อ โปรดแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ฝ่ายบริการลูกค้าหรือระบุลงในใบสั่งซื้อของท่านให้ชัดเจน
ข้อมูลประกอบการสั่งซื้อ

01. เลขที่ใบเสนอราคาที่อ้างอิงในการสั่งซื้อ

02. ข้อมูลสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ

รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
ขนาดบรรจุภัณฑ์
ยี่ห้อ
จำนวน
ราคา

03. ข้อมูลผู้สั่งซื้อ

ในนามบุคคลธรรมดา
 • แผนที่ในการจัดส่งสินค้า
 • ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า (ผู้รับสินค้า)
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นกำกับสำเนาถูกต้อง
ในนามบริษัทหรือนิติบุคคล
 • แผนที่ในการจัดส่งสินค้า
 • ระบุชื่อและเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า (ผู้รับสินค้า)
 • ภ.พ.20 ของสาขาบริษัทที่ท่านต้องการให้ระบุลงในใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน
 • หนังสือรับรองบริษัท

** กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วน เมื่อทางบริษัทๆได้รับเอกสารและข้อมูลที่ท่านแจ้งมาเรียบร้อยแล้ว
ทางเราจะดำเนินการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตรวจสอบสินค้าจัดเตรียมและแจ้งวันจัดส่งสินค้าให้กับท่านต่อไป

เงื่อนไขและข้อกำหนดในการสั่งซื้อ
โปรดยืนยันการสั่งซื้อกับทางบริษัทฯก่อนเวลา 15.00 น.

ใบสั่งซื้อที่เราได้รับหลังเวลา 15.00 น. ไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกบิล / ใบกำกับภาษีในวันทำการถัดไปและส่งมอบสินค้าให้ท่านภายใน 5 วันทำการ
ภายหลังจากวันที่ออกบิล(สำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเรียงตามลำดับให้กับลูกค้าที่มีการส่งยืนยันการสั่งซื้อกับทางบริษัทฯ เข้ามาก่อน

กรณีลูกค้าไม่มีระบบการออกใบสั่งซื้อ ท่านสามารถลงนามสั่งซื้อในใบเสนอราคาของเราเพื่อเป็นหลักฐานแทนการออกใบสั่งซื้อ และส่งกลับมาให้ทางบริษัทฯ

*** บริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ฟรี สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป **

กรณียอดสั่งซื้อต่ำกว่า 3,000 บาท ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้เองที่คลังสินค้าของบริษัทฯ หรือสามารถให้ทางบริษัทฯ จัดส่งสินค้าให้ได้โดยคิดค่าขนส่งเพิ่มเติมตามระยะทางและปริมาณสินค้าที่จัดส่ง

คลังเก็บสินค้า บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เลขที่ 49/28, 30, 32 ถนนกิ่งแก้ว หมู่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 3/1 ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ
โทร. 02-042-2699, 062-709-7872
Payment
ท่านสามารถเลือกชำระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. สั่งจ่ายเป็นเช็คธนาคาร ในนาม บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด

2. ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด

ชื่อบัญชี
บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
สาขา
ประตูน้ำ
ประเภทบัญชี
กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี
106-3-08-3123

** กรณีมีค่าธรรมเนียมในการโอนชำระเงิน ลูกค้าจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวเอง


โปรดระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ ลงในสำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานการโอนชำระเงินหรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินที่เบอร์ 02-038-9999 ต่อ #301,#302

เมื่อท่านได้ทำการโอนเงินชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมายังฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่ E-mail : info@apexchemicals.co.th หรือ Fax: 2-038-9999

เมื่อทางเราได้รับหลักฐานและตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้วจะทำการโทรไปยืนยันเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าต่อไป

Shipping Information
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปิดบิลขั้นต่ำ แจ้งวิธีการส่งมอบสินค้า ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า และการคิดค่าขนส่ง โดยจำแนกตามที่อยู่ที่ลูกค้าต้องการให้จัดส่งสินค้าให้ตามเกณฑ์ดังนี้
พื้นที่โซน A
Zone A
พื้นที่โซน B
Zone B
พื้นที่โซน C
Zone C
พื้นที่จัดส่งสินค้า
(Delivery Area)
พื้นที่โซน A
(Zone A)
 • กรุงเทพ
 • สมุทรปราการ
 • อมตะนคร
 • ฉะเชิงเทรา
 • สมุทรสาคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • อยุธยา
วิธีการส่งมอบ
(Mode of Transport)
รถส่งสินค้าของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขนส่ง
3,000 บาท
3,000 บาท
ฟรีค่าขนส่งสินค้า
คิดค่าขนส่งตามจำนวนกล่อง, น้ำหนัก และปริมาณ
ภายใน 5 วันทำการ
3-7 วัน
พื้นที่โซน B
(Zone B)
 • ชลบุรี
 • ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • ปราจีนบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • สระบุรี
 • ระยอง
รถส่งสินค้าของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขนส่ง
30,000 บาท
3,000 บาท
ฟรีค่าขนส่งสินค้า
คิดค่าขนส่งตามจำนวนกล่อง, น้ำหนัก และปริมาณ
ภายใน 5 วันทำการ
3-7 วัน
พื้นที่โซน C
(Zone C)
 • จังหวัดอื่นๆ
บริษัทฯ ขนส่ง
3,000 บาท
คิดค่าขนส่งตามจำนวนกล่อง, น้ำหนัก และปริมาณ
3-7 วัน
** ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าดังกล่าว สำหรับสินค้าที่บริษัทฯมีของในสต็อคพร้อมส่งเท่านั้น